नेपाली गजलकारहरु (क - ङ)
  • गजेन्द्र बोहोरा
  • गणेश समिप ढकाल
  • गणेशबाबु अधिकारी
  • गणेश भट्ट अणु
  • गणेश गौतम -
  • गुरु प्रसाद मैनाली #
  • गोपी दवाडी 
  • गोपीनाथ लोहोनी 'नाथ'#