कपिल अन्जान

देशको निम्ती लड्छु भन्छ छापामारको छोरो 

अझै शिखर चढ्छु भन्छ छापामारको छोरो 

कुन कारणले मेरो पुर्खा जंगल गएको 

त्यो ईतिहास पढ्छु भन्छ छापामारको छोरो 


कपिल अन्जान (Kapil Anjan)