भुवन निस्तेज

भयो आगो टिपी हाल्ने झुलो जस्तै 

गजल कस्तो बना यौ बारुलो जस्तै 


कडा क्वामित हरुलाई नपच्ने भो 

कुरो कोमल बनाऊ जाउलो जस्तै 


ठुला हात्ती हरुको त्रास जंगल मा 

भुवन सानो छ सानो किर्मुलो जस्तै 


चुह्यो रे श्रोत साधन बीच बाटो मै 

व्यवस्था मा कतै होला दुलो जस्तै 


सँधै एउटै गुनासो श्रीमती ज्यु को 

चुलो कहिले हुने होला चुलो जस्तै 


भुवन निस्तेज  (Bhuwan Nistej)